Rørdesign i forbindelse med Plantdesign

STENSBO DESIGNER OG UDFØRER DOKUMENTATIONSPAKKER AF RØRSYSTEMER KLAR TIL PRODUKTION

Vi løser opgaver inden for 3D Layout og design af rørsystemer og har mulighederne for at udføre opgaver i mange forskellige 3D plant programmer.

STENSBO tilbyder helhedsorienterede løsninger og inkluderer viden og kompetencer fra PED.

Med udgangspunkt i kundens ønsker og behov udføres beregninger og analyser, der resulterer i optimering af konstruktioner, materialer og godstykkelser. STENSBO leverer samtidig færdige dokumentationspakker, inklusiv produktionstegninger klar til 3. parts myndighedsgodkendelse.

Læs mere om PED her →

Stensbo har kompetancer til Rørdesign i 3D

3D visualisering og dokumentation af rørdesign

Med de bemyndigede organers øgede fokus på design af rørsystemer og PED, er rørdesign blevet et af STENSBO`s kernekompetancer. Med 3D Plant programmer og rør beregningssoftware, sikres en effektiv og professionel håndtering og PED dokumentation af rørsystemer.

Med vores 3D plant layout og med mulighed for 3D scan, af eksisterende udstyr samt bygninger. On site udføres et visuelt miljø af rørføring og omgivelser. Herved opnås et optimalt grundlag for rørdesign og minimal tilpasning, ved udførelse og produktion af rørsystemet.

3D visualiseringen giver optimale arbejdsforhold og et tæt samarbejde med vores kunde, som igennem hele processen har et overblik over projektets fremgang og hvor tidlig fastlæggelse og afstemning af forventninger minimerer tidsforbrug til udførelse af den nødvendige dokumentation.

I forprojektering- og/eller tilbudsfasen kan der, med få midler, dannes et visuelt designgrundlag, der giver stor værdi og giver et mere reelt billede, af udgifterne til projektet.

Rørstress og fleksibilitetsanalyse

Med tilhørende rørstressanalyse fås en komplet rørpakke, med hensyntagen til termisk udvidelse, bæringstype og sekundært stål, frekvensanalyse, trykstød (hammer fluid), vindlast og jordskælv, samt hensyntagen for laster på beholdere og udstyr, kan selv de mest komplicerede rørdesign beregnes og der sikres et optimalt rørdesign.

Beregning af tryk i rør, tanke og andre beholdere

Hos STENSBO Engineering har vi eksperterne til beregning af tryk i rør og tryk i tanke, i henhold til gældende standarder.

Skal du have udført beregninger at tryk i rør eller tanke, kan du derfor trykt henvende dig til STENSBO …  Vi er dit SIKRE valg og vi har eksperterne der kan klare alle former for opgaver, store som små.

Vi udfører tankberegning/beregning af tryk i tanke, og beregning af tryk i rør/rørstress analyser efter gældende standarder som eksempelvis:
 • EN 13445
 • ASME
 • PD 5500
 • AD 2000
 • API 650/653
 • DNV
 • EN 13480
 • B31.1, B31.3, B31.4, B31.5 & B31.8
VI SAMARBEJDER MED BEMYNDIGEDE ORGANER.
 • INSPECTA
 • FORCE
 • BVQI
 • DNV
 • TÜV
 • Teknologisk Institut
Ønsker du mere info om RØRDESIGN og dokumentation af rørsystemer m.m kan du kontakte os her - eller ringe på tlf. +45 63 40 52 75