STENSBO RÅDGIVENDE INGENIØRER

STENSBO er en engageret og fleksibel samarbejdspartner, der er anerkendt for sine løsninger

STENSBOs opgaver består i udvikling af maskiner, projektstyring og dokumentation samt analyse og beregninger af trykbærende udstyr og stålkonstruktioner.

STENSBOS styrke er et bredt fagligt netværk, engagerede medarbejdere og kompetent faglig viden.

STENSBO opererer med en flad organisation, hvor et stærkt team af ingeniører, tekniske designer og projektledere arbejder tæt sammen om at udføre og løse opgaver bedst muligt for vores kunder.

Stensbo’s spidskompetencer er indgående kendskab til

  • MD 2006/42/EF – Om maskiner (Maskindirektivet)
  • PED 2014/68/EU – Om tilgængeliggørelse på markedet af trykbærende udstyr
  • ATEX 1999/92/EF – Beskyttelse af arbejdstager der kan blive udsat for farer hidrørende fra eksplosive atmosfærer.
  • ATEX 2014/34/EU – Om materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære.
I forbindelse med opgaver som er underlagt disse direktiver kommer Stensbo Engineering også i berøring med flere andre direktiver som fx:

  • LVD 2014/35/EU (Lavspændingsdirektivet)
  • EMC 2014/30/EU (Lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet)
  • CPD 89/106/EØF (Byggevarer Direktivet) – erstattet af EU Forordning Nr. 305.2011 – Markedsføring af byggevarer.
Vil du vide mere om hvad stensbo kan gøre for dig, kan Du Kontakte os her - eller ringe på tlf. +45 63 40 52 75

Mission

STENSBOS mission er at udføre fleksibel og kvalificeret rådgivning til; offshore-, maskin-, stålkonstruktions- og procesindustrien.

Det opnås ved at levere konsulentydelser, der imødekommer kundens behov, hvormed vi identificerer
og hjælper med at løse opgaver, der skaber værdi for alle parter.

I den sammenhæng inddrager STENSBO aktivt medarbejdernes faglige indsigt og engagement og udnytter kompetencerne i et tværfagligt samarbejde.

Vision

STENSBO vil være en af de foretrukne samarbejdspartnere vedrørende beregninger og rådgivning
indenfor offshore-, maskin- og procesindustrien.

STENSBO vil være blandt de førende rådgivere inden for trykbærende udstyr og piping og tilbyde fleksible helhedsløsninger målrettet offshoreindustrien.

STENSBO vil skabe et intermediary, hvor rådgivning og den nyeste viden er let tilgængelige og løsninger
kædes sammen på tværs af netværk.

VÆRDIER

Engaged Engineering

STENSBO leverer konsulentydelser med engagement, troværdighed og loyalitet.

Fleksibilitet

STENSBO tilbyder fleksibel arbejdskraft, der effektivt omsætter viden til løsninger og resultater målrettet den konkrete opgave.

Viden

STENSBO værdisætter faglige viden og bestræber sig på at være ’At The Cutting Edge’ med faglige kompetencer.

Trivsel

STENSBO skaber et miljø, hvor de ansatte trives, ved at inkludere og anerkende de enkeltes kompetencer, og derved skabe en fælles værdi