CE-MÆRKNING AF MASKINER | UDSTYR & STÅLKONSTRUKTIONER

STENSBO sikrer en grundig og effektiv proces med øje for detaljer og den simple løsning

Effektiv rådgivning for CE mærkning og Risikovurdering | med øje for detaljerne

CE-mærkning er en nøgleindikator, der påviser produktets overholdelse af EU lovgivning. Når der CE mærkes, er det dig som producent, der erklærer, at produktet følger de love og regler, som omfatter CE-mærkningen.

Mærket angiver, at et produkt er kontrolleret og overholder de krav, det kræver at sælge det på et bestemt marked. CE-mærkning omfatter således også produktgrupper under maskindirektivet.

Hos STENSBO er vi eksperter i CE-mærkning, hvilket betyder at vi kan hjælpe dig, med en grundig og effektiv proces, når dine produkter skal risikovurderes og CE-mærkes.

Maskindirektivet anvendes på følgende
 • Maskiner
 • Udskifteligt udstyr
 • Sikkerhedskomponenter
 • Hejse- og løftetilbehør
 • Kæder, tove og stropper
 • Aftagelige mekaniske kraftoverføringsaksler
 • Delmaskiner
CE-mærkning af maskiner og udstyr ved hjælp af
 • Teknisk dossier
 • Overensstemmelseserklæring
 • Risikovurdering
 • Betjeningsvejledning
 • Forslag til sikringsløsninger
 • Opdateret standarder som hidrører specifikke maskiner/komponenter i forbindelse med overensstemmelsesvurderings procedurerne

CE-mærkning og Direktiver generelt

I henhold til Traktatens artikel 118 A (Rådets Direktiv af 12 juni 1989 ”Rammedirektivet 89/391/EØF”) skal Rådet, ved udstedelse af direktiver, vedtage minimumsforskrifter med henblik på at forbedre navnlig arbejdsmiljøet for at sikre et højere niveau for beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed.

Direktiver finder anvendelse på allé former for private og offentlige aktiviteter (industri, landbrug, handel, administration, tjenesteydelser, undervisning, kulturel virksomhed, fritidsbeskæftigelse osv.). Dog er der visse undtagelse i direktiverne afhængig af deres anvendelsesområder.


Hovedformålet med disse direktiver er
 • Fremme sikkerhed og sundhed på arbejdspladser.
 • Fri bevægelighed mellem EU staterne

CE-mærkning/Risikovurdering i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF

Som grundregel er det fabrikantens ansvar at risikovurdere og CE-mærke deres maskiner i henhold til EU-direktiv 2006/42/EF.
STENSBO er din samarbejdspartner, når maskiner eller udstyr skal risikovurderes og CE-mærkes.

STENSBO har ekspertisen til at gennemføre CE-mærkning i henhold til Maskindirektivet 2006/42/EF.  Vi overskueliggører processen, når du som fabrikant skal have gennemført mærkningen og sørger for at processen er hurtig og effektiv. Det betyder at du oplever en simpel proces, hvor vores opmærksomme øjne, finder og inkluderer alle de nødvendige detaljer, der er nødvendige for at gennemføre mærkningen.

Er maskinen eller udstyret omfattet af yderligere direktiver såsom PED, ATEX eller EN 1090, inkluderes disse selvfølgelig som en del af processen og CE-mærkningen.

Læs mere om hvordan STENSBO kan hjælpe dig med konstruktion af CE Mærkede maskiner

CE-mærkning af stålkonstruktioner / EN 1090

Hos STENSBO kan vi hjælpe med vejledning og beregninger af stål og aluminiumskonstruktioner jf. Eurocodes.

Bærende stålkonstruktioner som anvendes i byggeri skal CE-mærkes og opfylde kravene i EN 1090-1.

STENSBO har stor erfaring med vejledning til store og mindre virksomheder som fremstiller stålkonstruktioner til byggeriet.

Eksempler på komponenter der skal CE-mærkes

 • Stålrammer og søjler
 • Altaner og trapper
 • Halvtage og cykelskure

Den producerende virksomhed skal have et certificeret produktionsstyringssystem. Et eksempel er at produkterne skal mærkes og deklareres korrekt.

CE-mærkning, af fabrikanten angiver at, produktet er i overensstemmelse med alle gældende krav i Unionens harmoniseringslovgivning.

Læs mere om hvordan STENSBO kan hjælpe dig med konstruktion af CE Mærkede stålkonstruktioner

Ønsker du mere info om CE-Mærkning kan du kontakte os her - eller ringe på tlf. +45 63 40 52 75