Beregning af lastvognsopbygninger som kraner og hydraulisk udstyr

Chassisberegninger

I henhold til Trafikstyrelsen’s retningslinjer, der blandt andet fremgår af Detailforskrifter for Køretøjer, er der i punkt 8.01.023 det krav, at der skal udføres en chassisberegning eller en spændingsberegning, der påviser den aktuelle spænding i chassisrammen samt i den aktuelle chassisforstærkning. Beregningerne skal forevises ved syn af køretøjet hos bilinspektionen.

STENSBO udfører relevante beregninger på beregningsprogram, der opfylder kravet til køretøjsfabrikanten samt Trafikstyrelsen.

Ladmidteberegninger

STENSBO ENGINEERING` s beregningsprogram, angiver de aktuelle akselbelastninger og nyttelastens placering på køretøjet.

 • Der medfølger en detaljeret tyngdepunktsberegning, hvor alle komponenter der indgår i chassisforstærkningen er angivet, tillige med div. udstyr som skammel, anhængertræk, værktøjskasser, tanke etc.
 • Materialeangivelserne på tyngdepunktsberegningen kan efter en kontrolopmåling på det aktuelle chassis, delvist anvendes som saveliste.

Stabilitetsberegning

STENSBO`S beregningsprogram, til brug for beregning af stabiliteten på køretøjet ved montering af kran, opfylder Arbejdstilsynets krav.

 • Programmet angiver den aktuelle stabilitetsfaktor ret ud over støttebenene tillige med kranbommen vinkelret på kiplinjen og desuden i 2 variable positioner i mellem hvert sæt støtteben.
 • Programmet kan udføre stabilitetsberegninger med op til 8 støtteben på køretøjet.
 • Programmet beregner stabiliteten 360 gr. rundt.
 • Beregningen kan udføres både med og uden ballast.

tYNGDEPUNKTBEREGNING

STENSBO ENGINEERING`s beregningsprogram fastsætter vægten samt placeringen af de komponenter, der anvendes til at forstærke chassisrammen samt øvrigt løst udstyr.

 • I programmet indtastes de aktuelle profildimensioner samt pladefelter der skal anvendes, til forstærkningen af køretøjets chassisramme.
 • Vægt samt placeringen af tanke, værktøjskasser, anhængertræk, skammel etc. fremgår tydeligt af beregningen.
 • Vægte på kran, flyjib, spil samt øvrigt udstyr til kranen fremgår tydeligt af beregningen.
 • Materialeangivelserne på tyngdepunktsberegningen kan efter en kontrolopmåling på det aktuelle chassis, delvist anvendes som saveliste.

Boltelommeberegning

STENSBO udfører beregninger på eget beregningsprogram, der sikre korrekt længde samt størrelse af svejsninger i forhold til plade tykkelser og det aktuelle træk fra den værst belastede fundamentsbolt.

 • Det er en vigtig del af kranmontagen, at boltelommerne der påsvejses chassisforstærkningen, har fornødent styrke, til at optage det træk, der fremkommer i fundamentsboltene når kranen anvendes
Ønsker du mere info om beregninger kan du kontakte os her - eller ringe på tlf. +45 63 40 52 75